Teie turvalisus on meile oluline!

Isiku andmekaitse ja konfidentsiaalsuspõhimõtted


Allied Minds OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) peab isikuandmeid, nagu Teie nime, posti- ja elektronpostiaadressi ning telefoninumbrit privaatseks ja konfidentsiaalseks teabeks. Sellest lähtuvalt salvestatakse Teie antud isikuandmed turvalisse kohta, millele on juurdepääs vaid kindlaksmääratud töötajatel või volitatud isikutel. Neid andmeid kasutatakse ainult meie teenuste pakkumiseks, statistiliseks analüüsiks või meie klientide paremaks teenindamiseks. Teenusepakkuja ei avalda mingeid isikuandmeid teistele organisatsioonidele ega ettevõtetele.

ANDMETE KASUTAMINE
Teenusepakkuja võib lehekülastajate jagatud andmeid kasutada näiteks teenuste pakkumiseks, uudiskirjade saatmiseks või kasutajate informeerimiseks uutest seminaridest.

Kõikide toote- ja teenusepakkumiste adressaadinimekirjade koostamine ja haldamine toimub rangete nõuete kohaselt, mis on kehtestatud tarbija isikuandmete turvalisuse ja privaatsuse kaitseks. Teenusepakkuja teeb mõistlikke jõupingutusi selleks, et täita kõik soovid nimede eemaldamiseks elektronposti nimekirjadest. Lisaks kasutab Teenusepakkuja isikuandmeid ainult viisil, mis vastab nende kogumise otstarbele või eesmärgile.

Soovil annab Teenusepakkuja üksikisikutele mõistlikkuse piires ligipääsu isikuandmetele, mida nende kohta on kogutud ja säilitatatud. Lisaks annab Teenusepakkuja üksikisikutele võimaluse mõistlikkuse piires ebatäpset või mittetäielikku teavet parandada, täiendada või kustutada. Teil on õigus oma nõusolek enda andmete edasiseks töötlemiseks tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa Teenusepakkuja võib-olla enam jätkata teatud funktsioone, mille tarbeks andmed algselt koguti (kõigi sellest tulenevate järelmõjudega). Lisaks on teil õigus takistada oma andmete edasist edastamist kolmandale osapoolele, kui andmekaitsemeetmed pole piisavad. Võtke meiega ühendust ja me hoolitseme Teie probleemide lahendamise eest.

KOLMANDAD OSAPOOLED
Teenusepakkuja peab kõiki meie kogutud ja säilitatavaid isikuandmeid konfidentsiaalseks, veebilehel ja seminaride käigus kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele ei avaldata, välja arvatud olukorras, kus seda nõuab seadus või see on vajalik kohtu või valitsuse läbiviidava uurimise või juurdluse huvides. Teenusepakkuja kinnitab, et ei müü, rendi ega edasta isikuandmeid muudele organisatsioonidele.

OLULINE ÕIGUSALANE TEAVE
Käesolevat veebilehte kasutades nõustute Teenusepakkuja privaatsuseeskirjadega. Kui Te nendega nõus pole, siis ärge palun meie saite kasutage. Me jätame endale õiguse muuta, redigeerida, lisada või eemaldada selle eeskirja osasid suvalisel hetkel. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt. Jätkates meie veebilehe kasutamist pärast tingimuste muutmist, nõustute ka muudatustega.

KÜPSISED
Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsistefaili. Küpsiseid on kahte tüüpi.
Püsiküpsised jäävad Teie arvuti küpsistefaili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks selleks, et tunda ära, et Te olete korduv lehekülastaja ning kohandada veebilehe sisu vastavalt Teie vajadustele ning koguda statistilisi andmeid.
Seansiküpsised on ajutised ning kustuvad, kui Te veebilehelt lahkute või veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada lehe teatud funktsioonide, nt sisselogimise võimaldamiseks ja erinevate teemade avamiseks.
Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

-PURE MIND – KUREERITUD HEAOLUTEENUSED-

puremind_logo.png

Liitu meie armastuskirjaga – saadame sulle

põnevat lugemist, üllaid mõtteid ja ilusaid soove.

Allied Minds OÜ
tallinn@puremind.ee

+372 505 8687
+372 5780 8558

Faehlmanni 48/2
10125, Tallinn
Estonia
facebook-icon-gray.png
instagram-icon-gray.png
youtube-icon-gray.png
email-icon-gray.png

Copyright © 2020 pure mind | Rivo Kingi Media

facebook-icon-gray.png
email-icon-gray.png
instagram-icon-gray.png
youtube-icon-gray.png